Silky Luxe V-Neck Tank
Silky Luxe V-Neck Tank
Silky Luxe V-Neck Tank
Silky Luxe V-Neck Tank
Silky Luxe V-Neck Tank
Silky Luxe V-Neck Tank
Silky Luxe V-Neck Tank
Silky Luxe V-Neck Tank

Silky Luxe V-Neck Tank

Regular price $499.00 Sale price $319.00
Unit price  per 
Shipping calculated at checkout.

/ 舒 適 度 取 勝 的 休 閒 成 熟 風 /

不得不大讚這件上衣的Silky質感很滑溜!!
沒有過份的光澤感 太空灰罕見好襯
可簡單配搭闊身長褲或短褲


  • 100% Rayon
  • Machine Wash
  • Straight Hem
  • Sarah wearing XS